duminică, 1 mai 2016

Isus

[Ioan 1.1.]
"La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.".

[Ioan 1.3.]
"Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.".

[Faptele apostolilor 17.28.]
"Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa".

[1 Corinteni 8.6.]
"totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, şi prin El şi noi.".

[Coloseni 2.2., 2.3.]

"Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.".

[Efeseni 4.5.,4.6.]
"Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi."
.

[Ioan 13.13.]
"Voi Mă numiţi „Învăţătorul şi Domnul” şi bine ziceţi, căci sunt.".

[Filipeni 2.11.]
"şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.".

[Coloseni 1.15.-1.18.]
"El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.
El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea."
.

[Evrei 1.1., 1.2.]
"După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.".

[Ioan 17.5.]
"Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.".

[Romani 11.36.]
"Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu